out-door

ตำหนักศิลป์ รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet

BANNER OUT-DOOR
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการใช้ภายนอกอาคาร เนื่องจากงานสิ่งพิมพ์ ประเภท Outdoor นี้เป็นลักษณะงานที่เห็นได้จากระยะไกล คุณลักษณะของหมึกที่ใช้พิมพ์นั้นสามารถ ไม่ซีดง่ายทนต่อแสงแดดและน้ำได้ดี งานพิมพ์ประเภทนี้ จะมีความละเอียดในการพิมพ์ความละเอียดจึงอยู่ที่ 720-1440 dpi สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะ เป็น Vinyl Frontlit (ไวนิล ทึบแสง) , Vinyl Blacklit (ไวนิล โปร่งแสง), Sticker Frontlit (ทึบแสง), Sticker Blacklit (สติ๊กเกอร์โปร่งแสง) และ See Through

ซึ่งลักษณะพื้นผิวและคุณสมบัติเฉพาะของ วัสดุพิมพ์แต่ละแบบจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งการเลือกใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน กลุ่มเป้าหมายจะเห็นสินค้าคุณได้สมจริงสวยงามสะดุดตาในระยะไกลและผู้เห็นที่มีจำนวนมากกว่านั่นเอง