billboard

Billboard

ป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นป้ายแผ่นกระดาน และถือเป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่กลางแจ้งที่ติดตามถนนสายหลัก หรือติดตามจุดสำคัญๆ เช่นสี่แยก ตลาดหรือจุดที่มีคนพลุกพล่าน เหมาะสำหรับทำเป็นป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื่องด้วยความที่เป็นป้ายขนาดใหญ่

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1.โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ประกอบเขากันจนเป็นแผ่นเรียบขนาดใหญ่ ซึ่งการก่อสร้างป้ายนี้จะใช้เหล็กที่มีความแข็งแรง สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม ดิน ฟ้า อากาศ พายุ ได้เป็นอย่างดี

2.ตัวชิ้นงานโฆษณาโดยทั่วไปจะนิยมใช้ ไวนิลหรือผ้าใบเนื่องจากความง่ายและสะดวกในการติดตั้ง อีกทั้งทำให้ป้ายมีความสวยงาม ไวนิลที่ใช้จะเป็นไวนิลทึบแสง (Vinyl Backlit) พิมพ์ด้วยหมึกที่สามารถทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้

3.ไฟspotlight เป็นไฟส่องป้ายสำหรับกลางคืน เนื่องด้วยเป็นป้ายขนาดใหญ่และนิยมนำไปติดตั้งในพื้นที่ๆมีการสัญจรคับคั่ง ทำให้สื่อโฆษณาชนิดนี้สามารถทำให้ทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งในตอนกลางคืด้วยแล้ว ป้ายโฆษณาประเภทนี้จะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นไปอีก ดังนั้นไฟสปอร์ตไลท์จึงมีความจำเป็นสำหรับสื่อโฆษณานี้มาก

(Billboard)ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ระยะไกล และดูอลังการตระการตา สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี