ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอก

ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอก

ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอก

ป้ายบอกทางม.รังสิต งานสติ๊กเกอร์พิมพ์ภายนอกของ3M คงทนต่อแสงแดด 3-5 ปี ด้วยเครื่องพิมพ์HP LATEX หมึกพิมพ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยรังสิต Rungsit University

facebook.com ThumnaksilpAdvertisingCoLtd videos