Latex Inkjet สร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง

Latex Inkjet งานปริ้นท์เพื่อการตกแต่ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พิมพ์ได้ทั้งIn-door, Out-door ปริ้นท์งานสร้างสรรค์ที่หลากหลายอย่างน่าทึ่ง