indoor

ตำหนักศิลป์ รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet

BANNER IN-DOOR
งานพิมพ์โฆษณาสำหรับติดตั้งภายในอาคาร มีทั้งการติดตั้งภายในไม่โดนแสงแดดและฝน การใช้วัสดุแต่ละประเภทนั้นจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของใช้งาน เช่น Poster, Standee, Back Drop, Advertising Light Box, Japannese-Flag เป็นต้น

งานพิมพ์ประเภทนี้ จะมีความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 1200 dpi ซึ่งทำให้ สีสัน และ ภาพคมชัด สมจริงมากกว่าเมื่อเทียบกับงานพิมพ์ประเภทInkjet Outdoor สามารถพิมพ์ลงในวัสดุต่างๆ รองรับงานสร้างสรรได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระดาษ Glossy PP, กระดาษPhoto PP , กระดาษ Sticker PP, กระดาษ Sticker PVC, Backlit Film, Sticker clear film ฯลฯ

– HP Designjet 5500 ความละเอียด 1200 dpi จำนวน14 เครื่อง

ตำหนักศิลป์ รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet

– เครื่องเคลือบ Flim Laminator จำนวน2 เครื่อง

ตำหนักศิลป์ รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet

 – HP Designjet 5500 ความละเอียด 1200 dpi จำนวน14 เครื่อง

ตำหนักศิลป์ รับพิมพ์ป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิล พิมพ์ป้ายอิงค์เจ็ท, รับออกแบบบริการพิมพ์ป้าย inkjet